onsdag 19 november 2008

felenMamma och jag har tillsammans skrivit ett brev till försäkringskassan då de ville ha mina symptomer och vad det inte är som fungerar i mitt liv, angående de pengar som jag har rätt i att få. Och så här blev det väl mer eller mindre:

"I perioder blir min ADD starkare även fast concertan som jag äter håller mina problem i ganska god shack, men jag kommer trots detta in i dessa problem. Jag blir lätt distraherad av aktiviteter och ljud. Minsta lilla retlighet kan få mig tappa koncentrationen. Har svårt att vänta på min tur, jobbigt att stå i kö. Tar snabba felaktiga beslut. Börjar på olika aktiviteter som jag sedan avslutar lika fort.

Blir oerhört trött av att lyssna och ta in information, för innan medicineringen gick allt in i ena örat och ut i det andra. Måste alltid vara väl förberedd för kommande händelser. Oftast fungerar tex inte biobesök med två timmars varsel. Människor som inte vet att jag har ett funktionshinder uppfattar mina beteenden som mycket annorlunda. I skolan fungerar inte mina praktikveckor eftersom jag har svårt att läsa av människor blir det alltid missuppfattningar. Mitt sociala liv är begränsat likaså mina sociala kunskaper. Har svårt att veta vad som förvänta av mig. ex: Hej sophie hur mår du? Bra svarar jag, tycker det räcker så men det förväntas att jag ska säga Hur mår du själv? Är egocentrisk men inte medveten om det. Tycker nog att jag fått ett någorlunda hanterbart liv med concerta men självklart vill jag ha ett normalt liv. ADD är inget jag själv valt. Min förhoppning är att få någon form av ersättning från min försäkring som jag har haft sedan 1988. Min sjukdom har orsakat mig och min familj mycket lidande både ekonomiskt och psykiskt"

sedan hittade jag även journalen där det står om mina aspergerdrag:
"Mor påtalar också att Sophie nog har en del Aspergerdrag vilket jag kan hålla med om. Hon har mycket idéer om ex smak, är rutinbunden, har svårt att bestämma sig snabbt. Hon har också en tendens att reagera med ilska som den mest naturliga och spontana känslan. Hon kan även ha svårt med sammanhang och på varandra följande handlingar"

Inga kommentarer: