onsdag 1 februari 2012

ADD + Asperger

Detta stämmer in så jävla bra:

"Adhd lättar upp aspergern och aspergern lägger sordin på adhd:ns värsta virrvarr. Därav kan vi på ytan förefalla alldeles som alla andra och vi passar inte riktigt in i vare sig adhd-världen eller i asperger-världen. Vi blir inte trodda. Vi är tuktat kaos. Vi har rigida specialintressen men byter dem varannan dag. Vi kan se fraktalekvationen i julgranen och vice versa. Vi vet exakt hur man för sig bland folk. Vi berättar varken för folk att de är feta eller börjar gråta utan anledning. Vi är lika begåvade som kreativa och vet exakt hur världen är beskaffad även om vi inte alltid begriper varför. Terabyte efter terabyte av fjärilar. Blommor av primtal. Android och tomtebloss i samma gestalt, och när vi är dyslektiska så är vi det på sanskrit."

Inga kommentarer: